Dla każdego dziecka, które chodzi do szkoły bardzo ważne są oceny. Zwłaszcza najmłodsze dzieci przeżywają każdą gorszą ocenę. Stopnie stanowią dla większości element motywacyjny w procesie kształcenia, choć nie uczymy się dla stopni, tylko po to by zdobywać wiedzę i rozwijać się. Jeśli dziecko przeżywa trudności w nauce i mimo usilnych prób, wciąż dostaje złe oceny, może zniechęcić się a przez to przestać się po prostu uczyć. Edukacja powinna nie zniechęcać ale uczyć. Bardzo dużo zależy od osoby nauczyciela. Jeśli jest surowy i bardzo wymagający, uczniowie będą się go bali, mogą nawet unikać zajęć z taką osobą. Przez taką sytuację mogą całkowicie zniechęcić się do danego przedmiotu, a przecież nie o to chodzi. Nauczyciel ma zachęcać i motywować. Oczywiście ocenianie daje nam obraz tego jaką wiedzę posiadają uczniowie i jak bardzo się starają. Jednak ten obraz będzie pełny, jeśli uwzględnimy ich wysiłek wkładany w proces edukacji. Nauczyciel, który uczy już dłuższy czas, dokładnie wie, ile dany uczeń poświęca czasu na naukę.