Bardzo ważnym czynnikiem oddziaływającym na mrozoodporność drzew i krzewów owocowych są nagłe zmiany pogody. Ciepła i wilgotna jesień oraz nagłe wystąpienie mrozów sprzyjają przemarzaniu roślin. Z kolei w warunkach ciepłej i wilgotnej jesieni przedłuża się okres wegetacji roślin, co nie sprzyja ich dobremu przygotowaniu się do zimowego spoczynku. Podobne skutki wywołuje nagłe wystąpienie silnych mrozów po ciepłej, a nawet suchej jesieni. Brak powolnego przejścia do niskich temperatur uniemożliwia roślinom stopniowe przystosowanie się do nich i z nastaniem mrozów łatwo marzną. Odporność drzew owocowych na niskie temperatury w ciągu okresu zimowego ulega dużym wahaniom; w przeciętnych warunkach maksymalną odporność na mróz osiągają drzewa owocowe mniej więcej w połowie zimy. W normalnych warunkach atmosferycznych niebezpieczeństwo przemarzania roślin sadowniczych jest większe niż w drugiej połowie zimy, ponieważ występują wówczas duże wahania temperatury dnia i nocy oraz różnice w temperaturze pni drzew po stronie południowej i północnej. W wyniku tego przemarzają zwykle pnie od strony południowej, a w następstwie powstają na nich z tej strony otwarte rany zgorzelowe. Dlatego też zaleca się bielenie drzew w miesiącu grudniu, aby promienie słoneczne odbijały się od powierzchni pni konarów.