Uczniowie mający trudności w nauce są pod opieką  psychologów czy pedagogów szkolnych, zazwyczaj uczestniczą w zajęciach dodatkowych, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Edukacja obejmuje szczególnie opieką właśnie takich uczniów. Jeśli dziecko nie uzupełnia braków, to one się nawarstwiają a potem rodzą się poważne problemy z nadrobieniem materiału. Niektóre dzieci cierpią na tzw. zaburzenia przetwarzania sensorycznego, jest to złożona dysfunkcja układu nerwowego, która powoduje nieprawidłowe interpretacje odbieranych informacji i nieprawidłowe reakcje na bodźce. Przejawia się to min. w braku skupienia uwagi, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi. Konsekwencją SI jest niska samoocena, problemy emocjonalne. Bardzo ważna jest tutaj odpowiednia terapia. Podczas niej dziecko poprawia integrację sensoryczną, wzmacnia procesy nerwowe. Dziecko, które czuje, że odnosi sukcesy, podwyższa samoocenę, czuje, że może próbować nowych, ciekawych rzeczy. Ważna jest miła i życzliwa atmosfera, budząca w dziecku poczucie bezpieczeństwa.