Pierwsze lata nauki szkolnej to jakby dwa elementy. Po pierwsze, wprowadzenie podstaw wiedzy, wprowadzenie bazowych informacji, na których można budować bardziej zaawansowaną, bardziej skomplikowaną wiedzę. Po drugie, jest to przygotowanie młodych ludzi do samodzielnych poszukiwań wiedzy. To nauczenie ich tego, jak mają się uczyć. Skoro tak, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jak ważny jest to etap dla młodego człowieka.
Żeby uczniowie chcieli poszukiwać, stali się aktywnymi odkrywcami, trzeba ich zapalić. Trzeba rozbudzić w nich pasję i zainteresowanie nauką, wiedzą, rozbudzić w nich zainteresowanie. Jeżeli tego nie zrobimy, to nie ma najmniejszych szans, że dziecko samodzielnie sięgnie po wiedzę, że zacznie jej poszukiwać, zacznie się jej domagać. Dziecko z natury ciekawi się bardzo wąskim wycinkiem rzeczywistości. Jeżeli chcemy, żeby zainteresowało się szerszym, to musimy je zainspirować, zachęcić. To właśnie jest zadanie na pierwsze lata nauki szkolnej. Jeżeli dobrze nauczyciel wykona swoją pracę, to dziecko będzie z ochotą dążyło do zdobywania wiedzy również w późniejszych latach.