Współcześnie znajomość języków obcych jest jedną z niezbędnych umiejętności, która niewątpliwie często się przydaje. Jednym z najczęściej wykorzystywanych są techniczne tłumaczenia instrukcji obsługi, które są dosyć specyficzne. Nie są to zwykłe, popularne tłumaczenia, nie wystarczy tu z całą pewnością znajomość języka na podstawowym poziomie. W przypadku technicznych tłumaczeń potrzebna jest znajomość specjalistycznego słownictwa z wąskiego zakresu danej dziedziny.

Wpływa to w następnej kolejności na ich jakość. Nie chodzi tu przecież o dosłowne przełożenie, ale o poprawne przekazanie sensu. Najważniejsze jest tu jednak odpowiednie przetłumaczenie ściśle technicznego słownictwa tak, by było ono zgodne z definicją. Bardzo istotne jest umiejętne stosowanie fachowej terminologii oraz doświadczenie tłumacza w tym zakresie. Na rynku jest dostępnych obecnie wiele firm zajmujących się profesjonalnymi tłumaczeniami instrukcji obsługi z działu technicznego, na podstawie instrukcji napisanej w oryginalnym języku.