Przed podjęciem pracy każdy nowo zatrudniony pracownik powinien odbyć specjalny kurs, na którym pozna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bez ukończonego szkolenia BHP tak naprawdę nie można podjąć żadnej pracy, ponieważ przepisy prawne tego zabraniają. Takie szkolenia są prowadzone albo na terenie zakładu pracy, albo w różnego rodzaju placówkach medycznych. W tej drugiej sytuacji w jednym szkoleniu biorą udział pracownicy z różnych zakładów.
Oczywiście szkolenia BHP powinny być dostosowane do specyfiki zajęcia, jakie wykonuje dany pracownik. Inaczej BHP wygląda w fabryce, a inaczej w szkole. Stąd szkolenia, na których pojawiają się zatrudnieni w różnych miejscach, nie są pomysłem najlepszym i raczej dąży się do tego, żeby unikać tego rodzaju rozwiązań.
Szkolenia BHP są cykliczne i należy je powtarzać co jakiś czas, najczęściej co pięć lat. Z reguły kończą się one egzaminem. W ich skład wchodzą zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, a także z zakresu prawa pracy.