Technik archiwista to osoba, która posiada wiedzę z zakresu zakładania, organizowania oraz prowadzenia archiwum zakładowego. Potrafi gromadzić, przechowywać i udostępniać archiwalne zasoby, a także ich opracowania. Absolwent szkoły policealnej o tym kierunku posiada umiejętności pozwalające klasyfikować i kwalifikować dokumentację archiwalną, opracowywać inwentarz książkowy, a także obsługiwać specjalny program komputerowy informacji archiwalnej. Oprócz tego absolwent umie sprawnie i fachowo wykonywać zabezpieczanie i popularyzację dokumentów oraz zarządzać nimi w kancelariach, urzędach innych jednostkach administracyjnych. Technik archiwista musi także posiadać szeroką wiedzę z zakresu przepisów dotyczących informacji chronionych prawem, a także znać przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej z zakresu usług archiwalnych. Perspektywy zatrudnienia dla absolwenta szkoły policealnej o tym kierunku to między innymi  w państwowych lub niepaństwowych archiwach oraz wszystkich instytucjach, gdzie istnieje archiwizacja dokumentów, tj. w muzeach, bankach, szpitalach, sądach, kancelariach prawnych i notarialnych.