Pisanie pracy inżynierskiej dowodzi, że doszliśmy do końcowego etapu studiów. Nie jest to łatwe zatem już samo pisanie pracy jest sporym sukcesem, bo nie każdy z powodzeniem przechodzi przez pięć lat studiów i zdaje wszystkie egzaminy. Studia to dzisiaj bardzo specyficzny moment życia młodego człowieka – dawniej studia dowodziły, że osoba z tytułem magistra jest intelektualistą przed którym wszystkie drzwi stoją otworem. Obecnie znaczenie studiów znacznie się zdewaluowało i sam fakt bycia studentem nie jest wielkim osiągnięciem.
Studiuje tak wiele osób, że tytuł magistra znaczy bardzo niewiele, często wręcz rozdawany na lewo i prawo przez uczelnie, świadczy o jej upadającej renomie.
Dzisiaj wiele osób pisze doktoraty i często mówi się,że obecny tytuł doktora ma taką wartość jak kiedyś magisterium. Dowodzi to kryzysu polskiej nauki i tego, że jest źle zarządzana. Z powodu niżu demograficznego, którego skutki dotykają obecnie polskie uczelnie – dostanie się na wiele kierunków nie stanowi większego wyzwania i większość maturzystów decyduje się podjąć studia.