Rozkład opadów atmosferycznych w Polsce jest nierównomierny, co jest wynikiem geograficznego położenia i rzeźby terenu. Najobfitsze opady (ponad 1100 mm rocznie) przypadają na tereny górskie, obfite mają pogórza Karpat i Sudetów oraz tereny nadmorskie i Pojezierze Mazurskie. Najuboższe w opady są centralne obszary Polski, a szczególnie Kujawy. Średnia roczna dla całej Polski wynosi 550 mm opadów i dla roślin sadowniczych jest ona w zasadzie wystarczająca, o ile oczywiście rozkład ich w poszczególnych miesiącach będzie odpowiedni. Jeśli chodzi o rośliny warzywne, to zapotrzebowanie ich na wodę waha się w granicach od 380 do 780 mm, w zależności od gatunku warzywa; np. zapotrzebowanie cebuli wynosi ponad 300 mm, podczas gdy pomidora 500 mm. Przyjmuje się, iż rośliny pobierają zaledwie około 55% wody opadowej, dlatego też koniecznością jest przy ich uprawie zapewnienie dodatkowego źródła wody. Ważnym czynnikiem klimatycznym w uprawie roślin ogrodniczych jest nasłonecznienie. Ma ono bezpośredni wpływ na ciepłotę stanowiska i intensywność asymilacji. Tylko przy dobrym nasłonecznieniu rośliny są zdolne do produkowania maksymalnej ilości związków organicznych, co z kolei powoduje ich silny wzrost i obfite owocowanie. Nasłonecznienie wpływa także korzystnie na wykształcenie się owoców, ich zabarwienie, smak i trwałość. Do należytego wzrostu i rozwoju rośliny potrzebują dostatecznie silnego naświetlenia w ciągu określonej liczby godzin dziennie.