Oprócz trudności wychowawczych rodzice borykają się z niepowodzeniami szkolnymi swoich pociech. Przyczyną może być np. wzmożona pobudliwość psychoruchowa dziecka. Takie dzieci potrzebują przede wszystkim spożytkować gdzieś swój nadmiar energii. Takie dzieci są bardzo krzykliwe, zmieniają nastroje. Dzieci te mają trudności z koncentracją uwagi, łatwo się męczą i zniechęcają. Uczniowie z nadpobudliwością nie wykorzystują w pełni swoich umiejętności umysłowych i często mają trudności w nauce. Edukacja powinna zwłaszcza skupić się na tych dzieciach i otoczyć ich szczególną opieką. Najważniejszym warunkiem opanowania trudności szkolnych jest znalezienie ich przyczyn. Warto nagradzać dzieci nawet za najmniejsze osiągnięcia, a efekt tego będą na pewno zadawalające. Nic nie działa na dziecko jak nagrody, mają działanie mobilizacyjne. Motywacja ma tu kluczowe znaczenie. Powinniśmy chwalić dziecko za dobre oceny i nie krytykować, gdy pojawi się gorszy stopień. Rodzic powinien być podporą, oczywiście powinien też być wymagający.