Parys niedługo potem przybył na dwór Menelaosa, męża pięknej Heleny, gdzie był bardzo serdecznie goszczony?sam król Menelaos musiał wyjechać w bardzo ważnych sprawach i było mu bardzo przykro, że nie może nacieszyć się tak znamienitym gościem, więc poprosił Parysa, aby ten gościł w jego zamku tak długo, aż on pozałatwia swoje sprawy i wróci do domu. Menelaos wyjechał, a Parys jeszcze tej samej nocy porwał żonę swojego gospodarza i zabrał ją do Troi. Gdy wiadomość ta rozeszła się po Grecji, cały kraj był oburzony tak barbarzyńskim podeptaniu świętego prawa gościnności?to musiało się skończyć wojną. Dowództwo nad grecką armią objął brat znieważonego króla Agamemnon, król Argos i Myken. Pod beockim miastem Aulis stanęły wojska całej Hellady. Przybyli wielcy herosi: Ajaks, Diomedes, Odyseusz, Idomedeusz i wielu wielu innych. Czekano jeszcze na Achillesa, dzięki któremu (jak głosiła przepowiednia), miała być zdobyta Troja. Ale jego matka, która nie chciała, aby syn wyruszył na wojnę ukryła go wśród dziewcząt i trzeba było uciekać się do podstępu, aby wyruszył z nimi.