Wzorcowanie danego przyrządu powinno się powtarzać regularnie, aby użytkownik posiadał pewność, że uzyskane wyniki są wiarygodne. Pomóc może w tym laboratorium wzorcujące oferujące usługi kalibracji sprzętu. Od czego zależy częstotliwość wykonywania wzorcowania? Częstotliwość może ustalić kierownik laboratorium w oparciu o dane podane przez producenta urządzenia. Znaczenie ma także dokładność wskazań przyrządów. Jeżeli badaniu poddaje się leki to ma to większe znaczenie niż analiza na przykład składu betonu. Na częstotliwość wzorcowania wpływają również warunki pracy przyrządów. Jeżeli sprzęt jest narażony na zmiany temperatury i wilgotność to musimy go kontrolować częściej. Również zanieczyszczenia mechaniczne powodują konieczność zwiększenia częstotliwości wzorcowania. Szczególnie groźne są czynniki korozyjne. W łagodnych warunkach, przy małej dokładności sprzętu wystarczy wzorcować urządzenie z wykorzystaniem zewnętrznej firmy- raz do roku. Dodatkowo w ramach własnych potrzeb można przeprowadzać kontrole samemu raz w miesiącu.