Kształtowanie nawyków związanych z uczeniem się i reprezentowaniem odpowiedniej postawy wobec nauki i uczenia się, rozpoczyna się podczas pierwszych trzech lat nauki szkolne. Klasy jeden – trzy, nazywane często są okresem ochronnym. Tymczasem, znacznie bardziej bliskie prawdy i rzeczywistości byłoby określenie – okres przygotowawczy czy okres wprowadzający.
Pierwsze trzy lata nauki, mimo że są dla dziecka najprostsze, to są też dla niego najważniejsze. Dziecko uczy się rytmu i trybu pracy. Uczy się, skupiania uwagi, koncentrowania. Uczy się wykonywania poważnych zadań. Co jest również ważne, dziecko uczy się też przygotowywania siebie do zajęć. Odrabia lekcje, uczy się, przygotowuje, pisze sprawdziany. Usamodzielnia się przez to i uczy się odpowiedzialności za swoje postępowanie, ponieważ ponosi konsekwencje swoich decyzji.
To ogromne zmiany w życiu małego człowieka, dlatego właśnie tak ważne jest to, żeby odpowiednio go przy tym wspierać, motywować i towarzyszyć mu w tej drodze, nauce i kształtowaniu nowych umiejętności.