Są takie zdarzenia, na które powinniśmy być zawsze przygotowani, chociaż mają miejsce stosunkowo rzadko. Jednym z takich zdarzeń jest pojawienie się ognia w miejscu, w którym właśnie przebywamy. Naturalnym odruchem jest tu chęć ucieczki. W takiej sytuacji instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, którą zawczasu mieliśmy okazję przeczytać i przeanalizować, pozwoli nam uniknąć błędów podczas ewakuacji, zredukuje ryzyko wybuchu paniki w większej grupie ludzi i pomoże najszybciej uzyskać pomoc w razie pojawienia się zagrożenia ogniem.   Informacje, jakie zawiera wisząca nieraz na ścianie obiektu instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, mogą okazać się kluczowe w sytuacji, gdy nasze życie będzie zagrożone.
Często podczas kursów BHP i zapoznawania się z obiektem pomijamy ten punkt, nie dowierzając, że to właśnie nam mogłaby się przydarzyć konieczność wezwania straży pożarnej i kierowania ewakuacją, czy udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Jednak najgorszym, co może nas spotkać, jest nieumiejętność poradzenia sobie w takiej właśnie sytuacji kryzysowej i ulegnięcie zjawisku zbiorowej paniki. Dlatego właśnie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest zwykłym świstkiem papieru, ale może kiedyś uratować nam życie.