Rok szkolny 2014/2015

( wprowadzenie innowacji w Gimnazjum 44 jest możliwe dzięki współwłaścicielowi firmy My Squash Panu Damianowi Malińskiemu.)

Obserwujemy ostatnio niepokojące zjawisko wśród młodzieży polegające na unikaniu ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. Uczniowie coraz mniej czasu spędzają na uprawianiu sportu, a coraz więcej przed komputerem. Wprowadzenie i pokazanie uczniom nowej dyscypliny sportu ma zachęcić młodzież do różnego rodzaju aktywności fizycznej . Ma tez uświadomić młodzieży znaczenie systematycznych ćwiczeń dla podniesienia sprawności fizycznej i dla zdrowia całego organizmu.

Program innowacji daje możliwość poznania podstawowych technik odbić w squash, zasady tej gry i sposobu punktacji oraz budowy kortu i rakiety do squash.

Zajęcia będą prowadzone w klasach pierwszych w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo, przez cały rok szkolny 2014-2015.

Zakłada się, że po zakończeniu zajęć uczeń będzie rozumiał znaczenie ruchu dla rozwoju młodego organizmu. Uczeń będzie przygotowany korzystania z oferty uprawiania tej dyscypliny sportu.

Zakładam, że uczniowie osiągną wymierne korzyści także w rozwoju własnej osobowości poprzez wykształcenie obowiązkowości i zdyscyplinowania, umiejętności współpracy w grupie oraz poczucia pewności siebie i zdrowej rywalizacji.

Ewaluacja będzie przeprowadzona na początku wdrożenia innowacji i po jej zakończeniu, aby poznać efekty włożonej pracy i wyciągnąć konstruktywne wnioski na przyszłość.

Ewaluacja działań dokonywana będzie również na bieżąco poprzez obserwację zaangażowania uczniów w wykonywanie ćwiczeń oraz rozmowy z uczniami na temat uwag i ich spostrzeżeń.