Rozwój osobisty a coaching
Dla kogoś, kto chce osiągnąć sukces poprzez rozwój osobisty, bardzo ważne będzie to, by zastosować odpowiednie techniki, czy nawet by odpowiednio się zmotywować. Nie można więc dziwić się temu, że coaching zyskuje obecnie na znaczeniu. To właśnie za jego pomocą osiąganie swoich zamierzeń staje się realne i możliwe do zrealizowania. By postawiony sobie cel mógł zostać osiągnięty, ważne jest to by wspólnie przygotować harmonogram spotkań, który będzie satysfakcjonujący dla obydwu stron. Ważne jest bowiem to, by takie spotkania odbywały się regularnie w odpowiednim odstępie czasu. Można również uzgodnić, w jaki sposób klient będzie się porozumiewał ze swoim coachem, czy osobiście, czy telefonicznie, czy może bardziej mailowo. By taka współpraca była korzystna i dawała wymierne efekty, musi być partnerska. Im lepiej uda się zaplanować spotkania i tematy na nich poruszane, tym łatwiej i szybciej uda się poprawić jakość życia klienta. Rozwój osobisty jest więc długoterminowym procesem, jednak takim, który systematycznie daje pozytywne wyniki.